【SVOMN-098】作品集 篠田步美(篠田あゆみ)作品新番车牌

【SVOMN-098】作品集 篠田步美(篠田あゆみ)作品新番车牌

有因瘀血腰疼者,其人或过于任重,或自高坠下,或失足闪跌,其脊梁之中存有瘀血作疼。”是但言发黄证由于脾也。

在其本处服药十余日,分毫无效,复来奉求为延医。<篇名>24.答徐××读《伤寒论》质疑四则古人之书不可不信,又不可尽信。

医方中有将鲜茅根、鲜小蓟根、鲜藕共切碎煮汁饮之,名为三鲜饮,以治因热吐血者甚效,而以治肺病亦有效。 为小便难,水气必多归大肠,所以兼泄泻也。

<篇名>81.论四肢疼痛其病因凉热各异之治法从来人之腿疼者未必臂疼,臂疼者未必腿疼,至于腿臂一时并疼,其致疼之因,腿与臂大抵相同矣。盖利小便之药多凉,二药乃性温能利小便者也。

宜清痰之药与养心之药并用,方用二陈汤加当归、菖蒲、远志,煎汤送服朱砂细末三分。宜治以生怀山药一两,玄参、甘枸杞各六钱,生箭四钱,知母、桂枝尖各二钱,煎汤服。

饮食无论肉味菜蔬,俱要燥热之品。奉天王××子,年二十八岁,周身发热,出白痧甚密。

Leave a Reply